Wednesday 16 December 2020

ਅਧਿਆਇ 12 ਬਿਜਲੀ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 12 ਬਿਜਲੀ

 

ਸਵਾਲ 1

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਆਰ ਦੇ ਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪੰਜ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ R ’ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ R / R’ ਹੈ:

(a)
(b)

(c) 5
(d) 25

ਜਵਾਬ:

(ਡੀ) 25ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ?

(a) I2R
(b) IR2
(c) VI
(d)


ਜਵਾਬ:

(fa) IR2

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3

ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਲਬ ਨੂੰ 220 V ਅਤੇ 100 W ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ 110 ਵੀ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:

(a) 100 W
(b) 75 W
(c) 50 W
(d) 25 W

ਜਵਾਬ:

(ਡੀ) 25 W

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4

ਇਕੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੋ ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਤਰ ਦੇ ਪਾਰ ਇਕ ਸਰਕਟ ਵਿਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ. ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ:

(a) 1: 2

() 2: 1

(ਸੀ) 1: 4

(ਡੀ) 4: 1

ਜਵਾਬ:

(ਸੀ) 1: 4

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5

ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਰਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਪੈਰਲਲ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.

ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.6 x 10-8 Ω m ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ. ਇਸਦੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ 10 Ω ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਵਿਆਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

 

 

ਜੇ ਵਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ = = 2.5., ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਕਮੀ = = (10 - 2.5) Ω = 7.5 Ω

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7

ਰੈਸਟਰ ਦੇ ਪਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰ V ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 

V ਅਤੇ I ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਰੈਸਿਟਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ.

ਦਾ ਹੱਲ:

ਉਪਰੋਕਤ ਡਾਟੇ ਲਈ V ਅਤੇ I ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ opeਲਾਣ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗੀ.

ਆਓ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ P ਅਤੇ Q ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ.

ਅਤੇ ਵਾਈ-ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਬਿੰਦੂ ਆਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.

ਹੁਣ, QR = 10.2V - 34V = 6.8V

ਅਤੇ ਪੀਆਰ = 3 - 1 = 2 ਐਂਪੀਅਰ

 

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਆਰ = 3.4 Ω

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8

ਜਦੋਂ ਇੱਕ 12 V ਬੈਟਰੀ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਰੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 2.5 ਐਮਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਰੋਧਕ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭੋ.

ਦਾ ਹੱਲ:

Here, V = 12 V and I = 2.5 mA = 2.5 x 10-3 A
Resistance, R = = = 4,800 Ω = 4.8 x 10-3

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9

9 ਵੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.2 , 0.3 , 0.4 ਕਿ Q, 0.5 ਕਿ Q ਅਤੇ 12 £ 1 ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੈ. 12 ਕਿ Qਯੂ ਦੇ ਰੋਧਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦਾ ਹੱਲ:

Total resistance, R = 0.2 Ω + 0.3 Ω + 0.4 Ω + 0.5 Ω + 12 Ω – 13.4 Ω
Potential difference, V = 9 V
Current through the series circuit, I = = = 0.67 A
There is no division of current in series. Therefore current through 12 Ω resistor = 0.67 A.

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10

ਕਿੰਨੇ 176 Ω ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ (ਸਮਾਨਤਰ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ 220 ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 5 ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? [ਸੀਬੀਐਸਈ (ਦਿੱਲੀ) 2013]

ਦਾ ਹੱਲ:

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 176 n ਦੇ n ਰੇਸਿਸਟਸ ਪੈਰਲਲ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਰੇਜ਼ਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11

ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 6 Ω, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ (i) 9 Ω, (ii) 4Ω ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਵੇ

ਦਾ ਹੱਲ:

Here, R1 = R2 = R3 = 6 Ω.

(i) When we connect R1 in series with the parallel combination of R2 and R3 as shown in Fig. (a).
The equivalent resistance is

(ii) When we connect a series combination of R1 and R2 in parallel with R3, as shown in Fig. (b), the equivalent resistance is


 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12

ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਜੋ 220 ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ 10 ਡਬਲਯੂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. 220 ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜੁੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ?

ਦਾ ਹੱਲ:

Here, current, I = 5 A, voltage, V = 220 V
Maxium power, P = I x V = 5 x 220 = 1100W
Required no. of lamps
110 lamps can be connected in parallel.

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13

ਇੱਕ 220 V ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕੋਇਲ A ਅਤੇ B ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 24 Ω ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੰਟ ਹਨ?

ਦਾ ਹੱਲ:

(i) ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਇਲ A ਅਤੇ B ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. R = 24 Ω, V = 220 V

 

(ii) ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਇਲ ਲੜੀਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ,

 

(iii) ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਇਲਸ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ.

 

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 2 Ω ਰਿਸਟੋਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ

(i) ਇੱਕ 6 V ਬੈਟਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1 Ω ਅਤੇ 2 Ω ਰੋਧਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ

(ii) ਇੱਕ 4 V ਬੈਟਰੀ 12 Ω ਅਤੇ 2 Ω ਰੈਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ.

ਦਾ ਹੱਲ:

(i) ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕੁਲ ਵਿਰੋਧ, R = 1Ω + 2Ω = 3Ω

ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਤਰ, V = 6 V

 

ਪਾਵਰਰੋਧਕ = I2R = (2) 2 x 2 = 8 ਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(ii) ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

2 ਰੋਧਕ = = = 8 ਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ.

 

[ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ.]

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15

ਦੋ ਲੈਂਪ, ਇੱਕ 220 ਦਰਜੇ 'ਤੇ 100 W ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ 60 W 220 V ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 220 V ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? [ਸੀਬੀਐਸਈ 2018]

ਦਾ ਹੱਲ:

ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਾਵਰ (P 1) = 100 W

ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰ (V) = 220 V

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16

ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ, 1 ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ 250 W T V ਸੈਟ, ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1200 W ਟੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 

 

ਹੱਲ:

250 W TV ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ 1 ਘੰਟਾ = 250 ਡਬਲਯੂ x 1 H = 250 Wh ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ

10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ 1200 W ਟੋਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ = ਊਰਜਾ = 1200 W x 10 ਮਿੰਟ

= 1200 x = 200 Wh 60

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, TV ਸੈੱਟ ਟੋਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17

8 resistance ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕੱΩਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਦਾ ਹੱਲ:

ਇੱਥੇ, R = 8 Ω, 1 = 15 A, T = 2 ਐਚ

ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

ਇਸਲਈ, P = I2 R = (15) 2 X 8 = 1800 ਜੇਐਸ -1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ:

(i) ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

(ii) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ-ਟੋਸਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਲਾਉਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?

(ਇਨ) ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ?

(iv) ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਸਦੇ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

(v) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

(i) ਟੰਗਸਟਨ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਿਘਲਨਾ ਬਿੰਦੂ (3300 ° C) ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਟੰਗਸਟਨ ਫਿਲੇਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ, ਇਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2700 ° C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

(ii) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ-ਟੋਸਟਰਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਐਲੌਏ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਇਡ ਦੀ ਰੋਧਕਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਾਇਡ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ( ਜਾਂ ਜਲਣਾ) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ.

(iii) ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਵਿਚ, ਜੇ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ.

(iv) ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸਦੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਆਰ (1 / πr2). ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

(v) ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.