Wednesday 16 December 2020

ਅਧਿਆਇ 14 ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 14 ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਸਵਾਲ 1

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

()) ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਦਿਨ

() ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ

(ਸੀ) ਗਰਮ ਦਿਨ

(ਡੀ) ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਦਿਨ

ਜਵਾਬ:

() ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ.ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2

ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ.

(a) ਲੱਕੜ

() ਗੋਬਰ ਗੈਸ

(c) ਪ੍ਰਮਾਣੂ .ਰਜਾ

(ਡੀ) ਕੋਲਾ

ਜਵਾਬ:

(c) ਪ੍ਰਮਾਣੂ .ਰਜਾ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3

ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

(a) ਭੂਮਿਕ ਊਰਜਾ

() ਹਵਾ ਊਰਜਾ

(c) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ

(ਡੀ) ਬਾਇਓਮਾਸ

ਜਵਾਬ:

(a) ਭੂਮਿਕ ਊਰਜਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4

ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ

ਜਵਾਬ:

ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਸੂਰਜ

(i) Nonਰਜਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਸਰੋਤ. (i) ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ.

(ii) ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ. (ii) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ.

(iii) ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ. (iii) ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ.

(iv) ਸਾਲ ਭਰ ਊਰਜਾ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. (iv) ਰਾਤ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5

ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ.

ਜਵਾਬ:

ਬਾਇਓਮਾਸ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ

(i) ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ. (i) ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ.

(ii) ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੌਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. (ii) ਪੌਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

(iii) ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ. (iii) ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.

ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

()) ਹਵਾ?

() ਲਹਿਰਾਂ?

(ਸੀ) ਜਹਾਜ਼?

ਜਵਾਬ:

()) ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

(i) ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਰ ਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ.

(ii) ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਵਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

(iii) ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

(iv) ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ.

(ਬੀ) ਤਰੰਗ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ.

(c) ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ:

(i) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ.

(ii) ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤਰਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7

ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋਗੇ

()) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਵੀਨੀਕਰਣ?

() ਥਕਾ? ਅਤੇ ਮੁੱਕਣਯੋਗ?

ਕੀ () ਅਤੇ (ਬੀ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

()) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ: ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਲਹਿਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ.

ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ: ਇਹ ਸਰੋਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ.

() ਥਕਾਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਟੱਲ ਸਰੋਤ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹਾਂ, () ਅਤੇ (ਬੀ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8

ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਰੋਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਰੋਤ

Net ਲਾਜ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

 ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਰ ਦਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਅਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9

ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸੂਰਜੀ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

1. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

2. ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

3. ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਵਿਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਵਿਚ, ਖਾਣਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

4. ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ:

ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ.

2. ਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

3. ਸੂਰਜੀ ਕੂਕਰ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ.

ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਬਾਕਸ-ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਪਕਾਉਣ (ਚੱਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਤਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10
ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਓਗੇ?
ਜਵਾਬ:
ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
1.
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦਾ ਬਲਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ (ਫਸਲਾਂ), ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
2.
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਜਲਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.
3.
ਅੱਗ-ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ eਹਿਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
4.
ਹਾਈਡਰੋ-ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
5.
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ.ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1.
ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ.
2.
ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਲੇਮੈਂਟ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਲੈਂਪ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਟਿ . ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
3.
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.
4.
ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
5.
ਸੋਲਰ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
6.
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
7.
ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.