Wednesday 16 December 2020

ਅਧਿਆਇ 16 ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 16 ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ


ਸਵਾਲ 1

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਓਗੇ?

ਜਵਾਬ:

ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ.

1. ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੀਕਾਈਕਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਕਰੋ.

2. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ.

3. ਤਿੰਨ ਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ (ਘਟਾਓ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ).

4. ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਖਾਓ ਪਰ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ.

5. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

6. ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

7. ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਰੱਖੋ.

8. ਟੀ.ਵੀ., ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ. ਬਜਾਏ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

9. ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ?

ਜਵਾਬ:

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

1. ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ.

2. ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ.

3. ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਵਿਚ.

4. ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

5. ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3

ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਇੱਹ ਕਿਉੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ:

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ () ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ () ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ (ਸੀ) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ:

(a) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

1. ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਜੇ ਦਰੱਖਤ ਵੱ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

2. ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

3. ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

() ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

1. ਟੈਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ.

2. ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ.

3. ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ.

(c) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

1. ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

2. ਵਿਅਰਥ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.

3. ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ.

4. ਹੀਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨੋ.

5. ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ:

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

1. ਤਿੰਨ ਆਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ, ਘਟਾਓ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

2. ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

3. ਭੋਜਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

4. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

5. ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ, ਸੋਲਰ ਹੀਟਰ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.

ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ

()) ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ.

() ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ.

ਜਵਾਬ:

()) ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ:

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ.

ਸ਼ਕਤੀਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤੇ. ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਲੇਮੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਖੇਪ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਲੈਂਪ (ਸੀਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ.

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ.

() ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ:

ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਛਪਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਬਰਬਾਦ ਭੋਜਨ.

ਪਟਾਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ.

 ਬੇਲੋੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ?

ਜਵਾਬ:

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

1. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ.

2. ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਪ ਬੰਦ ਕਰੋ.

3. ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰੋ.

4. ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.