Monday 28 December 2020

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

0 comments

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

1. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.

2. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ.

3. ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

4. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖੋ.