Monday 28 December 2020

ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ

1 comments

ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ


ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

1. ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ

2. ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

3. ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ?

4. ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ.

5. ਖੇਡਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ?

6. ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ?

7. ਸਰੀਰਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ?