Tuesday 29 December 2020

ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ

0 comments

ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ


1. ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਹਨ?

2. ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ?

3. ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਓ?

4. ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹਨ? 5. ਇਕ ਆਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ?

6. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਈ, ਅਤੇ ਕੇ.

7. ਰੇਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? 8. ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?