Wednesday 16 December 2020

ਅਧਿਆਇ 3 ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂਆਂ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 3 ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂਆਂ
 

ਸਵਾਲ 1.

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਵੇਗਾ?

(a) NaCl ਘੋਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਾਤ.

(ਬੀ) ਐਮਜੀਸੀਐਲ 2 ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਧਾਤ.

(c) FeSO4 ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਟਲ.

(d) AgNO3 ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਾਤ.

ਜਵਾਬ:

(d) AgNO3 ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਾਤ.
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਲ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

(a) ਗਰੀਸ ਲਗਾਉਣਾ

() ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣਾ.

(c) ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਪਰਤ ਲਗਾਉਣਾ

(ਡੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ.

ਜਵਾਬ:

(c) ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਪਰਤ ਲਗਾਉਣਾ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਇੱਕ ਤੱਤ ਉੱਚ ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

(a) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

(ਬੀ) ਕਾਰਬਨ

(ਸੀ) ਸਿਲੀਕਾਨ

(d) ਲੋਹਾ

ਜਵਾਬ:

(a) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਭੋਜਨ ਦੇ ਗੱਤਾ ਟਿਨ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ

()) ਜ਼ਿੰਕ ਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ

() ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਪਿਘਲਣਾ ਹੈ

(c) ਜ਼ਿੰਕ ਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(ਡੀ) ਜ਼ਿੰਕ ਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ.

ਜਵਾਬ:

(d) ਜ਼ਿੰਕ ਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ.

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥੌੜਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ, ਇੱਕ ਬੱਲਬ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

()) ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਤ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਧਾਤ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

() ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

()) ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋੜੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਪਤਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਤਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਧਾਤੂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਗੈਰ-ਮੇਲਣ ਯੋਗ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਧਾਤ ਬੈਟਰੀ, ਬੱਲਬ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲਬ ਚਮਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਧਾਤ (ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ) ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ. ਧਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹਨ.

() ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਧਾਤੂਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਬਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ..

ਐਮਫੋਟੇਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹਨ? ਐਮਫੋਟਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਓ?

ਜਾਂ

ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਜਵਾਬ:

ਉਹ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਮੁ basicਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਐਮਫੋਟਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਧਾਤ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਐਮਫੋਟਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਐਮਫੋਟੇਰਿਕ ਹਨ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.

ਦੋ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਐਸਿਡਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਜਵਾਬ:

(i) ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਐਸਿਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

(ii) ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਐਸਿਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ.

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.

ਇੱਕ ਧਾਤ ਐਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੋਡ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ:

ਕੈਥੋਡ - ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ

ਅਨੋਡ - ਅਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ - ਮੈਟਲ ਲੂਣ ਦਾ ਹੱਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.

ਪ੍ਰਤਿਯੁਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਟੁਲਾ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

()) ਗੈਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ

(i) ਸੁੱਕਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ?

(ii) ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ?

() ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਣ ਲਿਖੋ.

 

ਜਵਾਬ:

(i) ਡਰਾਈ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ - ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ.

(ii) ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ - ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.

ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.

ਜਵਾਬ:

ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ:

(a) ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ

() ਗੈਲਵਲਾਜੀ ਕਰਕੇ

 

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.

ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਿਡ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ:

(a) ਪਲੈਟੀਨਮ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

(ਬੀ) ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

(ਸੀ) ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

(ਡੀ) ਕੱarb ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨੇਟ ਅਤੇ ਸਲਫਾਈਡ ਧਾਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਜਵਾਬ:

()) ਪਲੈਟੀਨਮ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾ. ਹਨ. ਇਹ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

(ਬੀ) ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ.

(c) ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਪਣੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਤ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ. ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

(ਡੀ) ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਧਾਤ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਨੇਟ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰਬਨੇਟ ਅਤੇ ਸਲਫਾਈਡ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ for ਲਈ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13.

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਹੋਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਕਿਉਂ ਹਨ.

ਜਵਾਬ:

ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰਸ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਐਸਿਡ ਦਾਗ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੁ .ਲੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਪਰਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਲ-ਭੂਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14.

ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕਰੋ.

 

 

ਜਵਾਬ:

ਧਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ

 

 

ਧਾਤੂ

ਗੈਰ-ਧਾਤ

(i) ਧਾਤੂਆਂ ਨੇ ਮੁ basicਲੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਐਮਫੋਟੇਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਈਆਂ.

(i) ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਜਾਂ ਨਿ neutralਟ੍ਰਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ.

(ii) ਧਾਤੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਸਿਡਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੂਣ ਬਣਦੇ ਹਨ.

(ii) ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਐਸਿਡਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ.

 

(iii) ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ, ਧਾਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਟ ਹਨ.

(iii) ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਨ.

 

(iv) ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਇਡਜ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੰਟ ਹਨ.

(iv) ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਧਾਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰਾਇਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15.

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ladyਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ. ਚੂੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ. Upsetਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਸੂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ:

ਬੇਈਮਾਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਐਕੁਆ-ਰੇਜੀਆ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀਆਂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕਾਈਡ੍ਰੇਟਡ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ 1 ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ). ਐਕਵਾ-ਰੇਜੀਆ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ. ਬੇਈਮਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ suitableੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਐਕਵਾ-ਰੇਜੀਆ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16.

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੀਲ (ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੁਦਾਮ).

ਜਵਾਬ:

(i) ਕਾਪਰ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਹੈ.

(ii) ਤਾਂਬਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਸਟੀਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

(iii) ਕਾਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.